Privacyverklaring van Intraflow

  1. Inleiding Bij Intraflow respecteren en beschermen we de privacy van onze klanten en diens gebruikers, klanten, patiënten en/of cliënten. Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we toegang hebben en hoe we ze beschermen.
  2. Toegang tot gegevens Hoewel we geen gegevens verzamelen, anders dan klantgegevens, hebben we toegang tot verschillende soorten gegevens, waaronder accountgegevens, personeelsgegevens, bedrijfsgegevens, klantgegevens, patiëntgegevens en cliëntgegevens. Deze toegang is noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren en te verbeteren.
  3. Vertrouwelijkheid Wij gaan altijd vertrouwelijk om met uw gegevens. We delen uw gegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.
  4. Beveiliging We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.
  5. Wettelijke verplichtingen We voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons aan de wettelijke meldplicht in geval van een datalek.
  6. Wijzigingen in deze privacyverklaring We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe privacyverklaring op deze pagina te plaatsen.
  7. Contact Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die op onze website staan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 juni 2024.